NewVệ sỹ Thành Long Đà Nẵng tiếp tục bắt trộm tại KTX

Thứ tư, 19/05/2021

Nhân viên bẩo vệ, Vệ Sỹ Thành Long nỗ lực tuần tra cảnh giới an toàn cho Mục tiêu, góp...

198 xem chi tiết

NewDịch vụ Bảo vệ Trường học - Vệ sỹ Thành Long bắt...

Thứ tư, 19/05/2021

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long là đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp. Vệ sỹ Thành Long góp...

198 xem chi tiết

NewTriển khai công tác bảo vệ nhà thầu tai Công trình Ocean...

Thứ tư, 19/05/2021

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng tiếp nhận công tác bảo vệ cho nhà thầu...

241 xem chi tiết

Triển khai công tác bảo vệ sự kiện - Game show

Thứ tư, 19/05/2021

Công ty Cp Dịch vụ bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng triển khai công tác bảo vệ tại Nhà...

278 xem chi tiết

NewPhương án bảo vệ nhà máy: Giả định và xử lý tình...

Thứ bảy, 15/05/2021

Công ty bảo vệ Thành Long xây dựng phương án bảo vệ giả định mục tiêu bị mất an ninh...

218 xem chi tiết

NewPhương án bảo vệ và PCCC nhà máy

Thứ bảy, 15/05/2021

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long giả định tình huống cháy và diễn tập PCCC

233 xem chi tiết