CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THÀNH LONG
VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG CHI NHÁNH QUẢNG NAM CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
Trụ sở công ty: 30 Đào Tấn - thành phố Đà Nẵng Địa chỉ: 253 Trưng Nữ Vương -TP.Tam Kỳ Địa chỉ: 237 Lê Lợi - TP.Quảng Ngãi
Điện thoại: 0236.8518.678 - 0236.3700.833 Điện thoại:0235.3.702.888 Điện thoại:0255.858.1818
Email: lienhe@thanhlongsecurity.com Email: QNa@thanhlongsecurity.com Email: QN@thanhlongsecurity.com