NewDiễn tập PCCC tại Nhà máy One Woo Thăng Bình tỉnh Quảng...

Thứ năm, 17/08/2017

Công tác PCCC được quan tâm hàng đầu của các nhà máy có qui mô lớn, và đặc biệt quan...

716 xem chi tiết

New C-TPAT: Chương trình chống khủng bố của dịch vụ bảo vệ...

Thứ năm, 17/08/2017

C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) - Chương trình an ninh phối hợp giữa Hải quan Mỹ và Bảo vệ biên...

727 xem chi tiết

NewCông ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long tại Tam Kỳ tỉnh...

Thứ năm, 17/08/2017

Thanh Long security company in Quang Nam: Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ trên...

2421 xem chi tiết

New Triển khai công tác bảo vệ cho AgriBank Resort Hội An

Thứ năm, 17/08/2017

Công ty Bảo vệ Thành Long triển khai cung cấp dịch vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự,...

693 xem chi tiết

NewThành Long triển khai bảo vệ cho Cục Sở Hữu trí tuệ...

Thứ năm, 17/08/2017

Văn phòng Cục Sở Hữu trí tuệ tại Đà Nẵng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đóng tại số...

718 xem chi tiết

NewCông ty Bảo vệ Thành Long tại Quảng Ngãi diễn tập, triển...

Thứ tư, 16/08/2017

Công ty bảo vệ Thành Long Quảng Ngãi là đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp. Công ty Thành Long cung...

766 xem chi tiết