Công ty vệ sỹ Thành Long diễn tập PCCC

Thứ ba, 08/08/2017

Công ty bảo vệ Thành Long tại Quảng Ngãi cung cấp bảo vệ tại Quảng Ngãi đẫ tổ chức diễn tập PCCC cho khách hàng như Công ty Sumida, Công ty May One Woo, Công ty may Domex, Công ty công nghiệp Germton