C-TPAT: Chương trình chống khủng bố của dịch vụ bảo vệ

C-TPAT: HƯỚNG DẪN AN NINH VÀ NHẬN BIẾT CÁC MỐI ĐE DỌA

GIỚI THIỆU

Kể từ sau sự kiện khủng bố 11/09 tại nước Mỹ, thế giới đã phải đối mặt với một nguy cơ mang tính toàn cầu, đó là chủ nghĩa khủng bố. Chương trình C-TPAT do Bộ Hải Quan Mỹ ban hành là một trong những nỗ lực góp phần nâng cao nhận thức và là tài liệu có giá trị hỗ trợ cho các công ty trong vịêc thực thi các cam kết đảm bảo an ninh hàng hoá khi xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu.

Công ty là một doanh nghiệp chuyên ngành sản xuất các sản phẩm may mặc phục vụ chủ yếu sang các thị trường Hoa Kỳ. Chúng tôi nhận thức một cách sâu sắc và đầy đủ về thực thi chương trình CTPAT như một trong những điều kiện tiên quyết và cần thiết để nâng cáo tính an toàn cho hàng hoá và con người tại xí nghiệp chúng tôi cũng như tại nước sở tại của khách hàng nơi hàng hoá được tiếp vận hoặc chuyển đến.

1. Quy tắc an ninh:

Công ty chúng tôi cam kết có trách nhiệm đối với hệ thống an ninh, là một phần trong chương trình tuân thủ luật định. Các cấp quản lý và tất cả công nhân viên của xí nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì kế hoạch của hệ thống an ninh này theo đúng tiêu chuẩn và phù hợp với luật pháp tại địa phương nơi nhà máy toạ lạc.

2. Tiêu chí an ninh:

 Kế hoạch an ninh của công ty chúng tôi được phát triển theo tiêu chí dưới đây và sẽ tập trung vào việc ngăn ngừa và khống chế các rủi ro hơn là xử lý các vụ việc đã xảy ra. Các điểm then chốt trong kế hoạch là

 • Ngăn chặn việc xâm nhập
 • Ngăn chặn việc phá hoại
 • Lắp đặt thiết bị theo dõi.

Nguyên tắc an ninh:

Công ty chúng tôi đã phổ biến các quy định trong kế hoạch đến từng công nhân như là một phần trong nội quy của nhà máy. Các quy định này được đặt tại các nơi dễ nhìn để nhắc nhở công nhân về vấn đề an ninh. Các quy định về an ninh này được áp dụng cho 06 lãnh vực sau đây:

 • An ninh cho container và vận chuyển – Lưu ý kiểm tra về tình trạng ra vào của container và xe vận chuyển trước khi đóng hàng bấm seal và khoá cửa container
 • Kiểm soát ra vào – Ngăn chặn những hoạt động ra vào trái phép ở khu vực xuất hàng, bốc dỡ hàng và nơi cất giữ lưu trữ hàng hoá. Thực hiện kiểm soát trong việc nhận dạng công nhân, khách và khách hàng. Phải có phương pháp thẩm tra người lạ hoặc người không phận sự.
 • An ninh cá nhân – Công ty chúng tôi sẽ tăng cường thêm các biện pháp nghiệp vụ an ninh khi tuyển dụng nhân viên như phỏng vấn, kiểm tra và xác minh nhân thân.      
 • Thủ tục an ninh - Thiết lập hệ thống và phương pháp để quản lý hàng hoá ra vào. phối hợp với các nhân viên an ninh về việc quản lý hàng hoá xuất nhập, lưu trữ các chứng từ liên quan như danh sách, trọng lượng, số lượng …. Báo cáo tình trạng hàng hoá thừa hoặc thiếu. Kho chứa container rỗng hoặc container chứa hàng ở nơi an toàn, ngăn chặn sự xâm nhập trái phép. Lập hệ thống theo dõi các hoạt động của hàng hoá.
 • Đào tạo về an ninh và xây dựng ý thức về các hiểm nguy - Kế hoạch an ninh này cũng đồng thời cung cấp cho nhân viên chúng tôi một khóa huấn luyện về an ninh, bao gồm cách thức hoạt động, ý thức, cách thức nhận dạng và báo cáo các vi phạm, xác định và thông báo các xâm nhập bất hợp pháp. Chương trình huấn luyện sẽ nâng cao tính năng động của nhân viên khi tham gia trong kế hoạch kiểm soát an ninh.
 • An ninh thông tin: An ninh về bảo mật công nghệ thông tin
 • Cách thức hoạt động

      Chi tiết từng bước phương thức hoạt động trong từng khu vực/bộ phận sản xuất phải được lên danh sách trong kế hoạch an ninh như một phần của phương thức hoạt động. Phương thức hoạt động phải chỉ rõ nhân viên trong bộ phận nào sẽ làm những gì trong kế hoạch để đạt những mục tiêu đã đề ra.

 • Các yêu cầu chung:

Tất cả công nhân viên bắt buộc phải hiểu rõ kế hoạch an ninh và thông thạo các bước hành động. Cách truyền đạt kiến thức và đào tạo thực tế về hệ thống an ninh như sau:

 1. Giáo dục - định hướng và phổ biến kế hoạch an ninh đến từng công nhân. Đối với công nhân mới thì kế hoạch này sẽ được phổ biến vào ngày làm việc đầu tiên.
 2. Thông tin liên lạc -  Kiểm tra định kỳ các thiết bị thông tin liên lạc
 3. Giám sát – Các nhân viên quản lý chịu trách nhiệm thực hiện đúng các tiêu chuẩn đã đề ra trong kế hoạch.
 4. Kiểm tra -  Các nhân viên bảo vệ được chỉ định phải chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tất cả các thiết bị an ninh và việc thực hiện của hệ thống.
 5. Các yêu cầu khác: sẽ được bổ sung trong những đợt chỉnh sửa sau theo yêu cầu cụ thể của từng thời kỳ.
 6. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN NINH THƯỜNG KỲ

Các khu vực nhạy cảm bao gồm khu vực nhà kho (kho thành phẩm, kho nguyên phụ liệu, kho vải và kho carton), khu vực nhà xưởng sản xuất, khu vực hòm hộp và khu vực bảo vệ là những khu vực hạn chế ra vào, chỉ có những nhân viên có trách nhiệm cụ thể liên đới trực tiếp, hoặc được sự uỷ quyền cho phép của ban lãnh đạo xi nghiệp mới được ra vào, thu thập tài liệu.

Những nhân viên chuyên trách và trưởng bộ phận các khu vực trên được niêm yết ảnh và tên tại các khu vực kể trên. Bất cứ nhân viên nào ra vào các khu vực kể trên đều chịu sự kiểm tra bất kì và chịu sự giám sát của nhân viên chuyển trách khu vực đó.  

 1. HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO AN NINH

1. Giám sát và huấn luyện

Để đảm bảo tất cả công nhân hiểu đ­ợc toàn bộ kế hoạch an ninh, nhà máy dán toàn bộ kế hoạch an ninh lên trên t­ường ở những chỗ dễ nhìn và nhà máy có kế hoạch phổ biến cho công nhân vào quý 01 hàng năm.

Quá trình huấn luyện gồm có:

 1. Cách cư­ xử đối với người không phận sự vào khu vực an ninh.
 2. Huấn luyện cho nhân viên nhận biết được hàng hóa,  người, tình huống và vật lạ khả nghi.
 3. Mạnh dạn, nhận biết và báo cáo hàng hóa, người, tình huống và vật lạ khả nghi.

2. Những vấn đề đặc biệt mà nhân viên cần được huấn luyện:

 1. Ai nắm  giữ  thư tín  và bưu kiện đến.
 2. Làm thế nào để nhận biết và báo cáo hàng thiếu, hàng thiếu­ và hàng không đ­ược kê khai

3. Trưởng nhân viên bảo vệ phải lập và giữ một chương trình nhận biết hiểm nguy để luyện và cập nhật cho nhân viên định kỳ chiều h­ướng buôn lậu, tịch thu bắt giữ và thông tin về sự đe dọa khủng bố.

4. Luyện tập phòng cháy chữa cháy, việc kiểm tra hoặc đánh giá về an toàn nên đ­ược thực hiện 02 lần 1 năm. Tất cả công nhân viên, bao gồm cả trưởng nhóm và giám đốc nên tham gia vào cuộc kiểm tra, đánh giá này. Báo cáo của cuộc kiểm tra, đánh giá phải được­ l­ưu trữ ít nhất là 12 tháng.

5. Để tiếp tục phát triển kế hoạch an ninh, tất cả công nhân đ­ợc khuyến khĩch đề ra ý kiến góp ý cho kế hoạch an ninh. Họ được tự do đề xuất ý kiến lên tr­ởng bộ phận của họ, tr­ởng bộ phận bảo vệ hoặc giám đốc bằng bất kỳ hình thức nào.

 1. QUY ĐỊNH VỀ AN NINH LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN BẢO VỆ

A. Quy định các biện pháp  để quản lý trật tự trị an trong công ty

Tổ bảo vệ phải hiểu rõ vai trò và trọng trách đảm bảo an toàn, an ninh cho công ty trong suốt thời gian công ty làm việc cũng nh­ trong ca trực của mình. Tổ bảo vệ phải thực hiện theo các nguyên tắc sau:

 • Phải có mặt, mặc đồng phục, đeo thẻ trong suốt giờ làm việc hay trong ca trực.
 • Soát thẻ đối với tất cả công nhân viên khi ra vào nhà máy.
 • Đối với khách vào thăm công ty hay liên hệ công tác, bảo vệ phải:
 • Kiểm tra chứng minh thư­ nhân dân và yêu cầu trình báo: khách ở đâu đến, liên hệ công tác gì, gặp ai và làm việc ở bộ phận nào.
 • Phát thẻ khách cho khách
 • Cử người hướng dẫn vào văn phòng công ty.
 • Khi khách ra về phải thu hồi lại lại thẻ khách
 1. Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ
 2. Kiểm soát tại cổng ra vào: Tất cả cổng ra vào phải đảm bảo có nhân viên bảo vệ trực ban 24/24, trước khi tan ca phải có bàn giao công việc rõ ràng.
 3. Đảm bảo khóa, cửa điện tử/thiết bị an ninh 24/24 vận hành tốt: Nhân viên bảo vệ phải kiểm tra định kỳ tất cả các thiết bị an ninh để đảm bảo chúng luôn hoạt động tốt, và phải ghi lại tình trạng của tất cả thiết bị được kiểm tra. Nếu phát hiện có hư hỏng, phải lập tức báo cho ban giám đốc và nhân viên sửa chữa, đồng thời bố trí phương tiện an ninh tạm thời
 4. Định kỳ tuần tra trong phạm vi công ty: Ngoài việc kiễm soát ra vào, nhân viên bảo vê( phải tuần tra các bộ phận của công ty theo định kỳ nhằm đảm bảo không có kẻ lạ mặt/người không phận sự xâm nhập vào nhà máy cũng như vật lạ làm cản trở hoạt động an ninh của công ty.
 5. Ghi nhận việc ra - vào của tất cả khách: Tất cả khách viếng thăm phải đăng ký họ tên, tên công ty, thời gian ra vào và phải có người trong nhà máy xác nhận cuộc hẹn mới được phép cho vào.
 6. Ghi nhận ra – vào của xe, Container, xe tải: Nhân viên bảo vệ phải đăng ký đầy đủ số xe, biển số xe, giấy xác nhận nhân thân tài xế, tên công ty, số điện thoại, ngày giờ vào/ra … của tất cả xe/container/xe tải vào/ra công ty và phải được người giám sát hàng hóa xác nhận trước khi cho vào. .
 7. Kiểm tra xác nhận nhân viên của nhà máy: Nhân viên bảo vệ kiểm tra thẻ đeo của tất cả mọi nhân viên ra vào công ty. Nếu nhân viên bị mất thẻ, nhân viên bảo vệ phải lập hồ sơ và báo cáo lên cấp trên để xác nhận trước khi cho phép nhân viên đó vào công ty. 
 8. Kiểm tra vật bất hợp pháp và vật lạ: Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra tất cả vật mang theo của nhân viên khi ra, vào nhà máy để biết được những vật bất hợp pháp và vật khó nhận biết như thuốc nổ hoặc hóa chất có được mang vào xí nghiệp không. Nếu phát hiện phải lập tức báo Trưởng Ban bảo vệ và công an.
 9. Đối phó với người xâm phạm bất hợp pháp : Nếu phát hiện người tự tiện vào công ty có hành vi phạm pháp, nhân viên bảo vệ phải lập tức ngăn chặn, báo cáo Trưởng Ban bảo vệ và công an.

C. Bổ nhiệm, huấn luyện cho Trưởng ban bảo vệ và Nhân viên bảo vệ

Để đảm bảo kế hoạch an ninh nhà máy được thực hiện một cách hiệu quả, viêc bổ nhiệm tất cả nhân viên bảo vệ cũng như Trưởng Ban bảo vệ phải đạt các yêu cầu sau:

 1. Công ty sẽ xác minh quá khứ của từng ứng viên bảo vệ
 2. Không tiền án, tiền sự
 3. Thể lực tốt
 4. Có giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ
 5. Đã qua lớp huấn luyện chuyên ngiệp về nghiệp vụ bảo vệ
 6. Đã từng được tuyển dụng làm bảo vệ hoặc bộ đội, công an hoặc các lực lượng chuyên nghiệp khác.

D. Hướng dẫn cho nhân viên bảo vệ

 1. Tất cả nhân viên bảo vệ phải măc đồng phục gọn gàng và đeo thẻ bảo vệ trong giờ làm việc.
 2. Nhân viên bảo vệ phải bàn giao công việc 15 phút trước khi bắt đầu làm việc. Trưởng ban bảo vệ có nhiệm vụ sắp xếp và giám sát thủ tục bàn giao ca để qúa trình bàn giao đảm bảo đầy đủ.
 3. Sau khi giao ca, nhân viên bảo vệ phải kiểm tra hệ thống an ninh của nhà xưởng như kiểm tra hệ thống camera (nếu có), thiết bị liên lạc, hệ thống chiếu sáng nhằm đảm bảo tất cả đều hoạt động tốt.
 4. Tổ trưởng bảo vệ ca ngày phải nắm rõ hoạt động của tất cả các bộ phận để sắp xếp nhân viên bảo vệ trực tại những bộ phận không có người.
 5. Tổ trưởng bảo vệ ca đêm phải nắm rõ bộ phận nào làm tăng ca; bộ phận không tăng ca đã khóa cửa và được kiểm tra an ninh chưa.
 6. Tổ trưởng bảo vệ mỗi ca phải cử một nhân viện bảo vệ trực tại cổng ra vào nhà máy, đồng thời phân công những nhân viên bảo vệ khác đi tuần cửa trước, sau tất cả các bộ phận ít nhất mỗi ca một lần và ghi chép lại chi tiết những diễn biến trong ca trực.
 1. Tất cả nhân viên bảo vệ phải được trang bị thiết bị liên lạc để duy trì liên lạc với phòng bảo vệ.
 1. Luôn luôn đúng giờ và coi đó như là một sự thực hành tốt. Làm việc đúng giờ và chuẩn bị tốt công việc để giao ban cho nhân viên bảo vệ của ca tiếp theo.
 2. Mỗi ngày, trước khi tất cả công nhân vào nhà máy, nhân viên bảo vệ phải mở cửa, kiểm tra an ninh và kiểm tra phòng cháy chữa cháy để đảm bảo rằng tất cả công nhân làm việc trong môi trường an toàn.
 3. Mỗi lần kiểm tra, nhân viên bảo vệ phải kiểm tra tất cả TV quan sát (nếu có), tất cả các lối thoát hiểm và lối đi xem có bị cản trở gì không.
 4. Tất cả nhân viên bảo vệ, đặc biệt là ở lối ra vào phải luôn quan sát thẻ nhân viên xem có đúng không để bảo đảm không có người xâm phạm vào nhà máy.
 5. Nhân viên bảo vệ phải báo cáo và trao lại tất cả thẻ bị mất hoặc vật dụng cá nhân mà họ tìm thấy trong quá trình tuần tra cho trưởng bảo vệ và ghi lại những thứ tìm thấy này. Đồng thời họ phải báo cho bộ phận hành chính.
 6. Trong trường hợp nhận thấy hành động của bất kỳ bộ phận nào có thể gây khó khăn cho vấn đề an ninh thì nhân viên bảo vệ nên đưa ra cách giải quyết cho bộ phận có liên quan và báo cáo cho trưởng bảo vệ để lưu trữ hồ sơ.
 7. Trước / sau giờ làm việc, hoặc sau khi tất cả công nhân rời khỏi nhà máy, nhân viên bảo vệ phải kiểm tra an ninh cho tất cả các bộ phận. Họ phải kiểm tra tất cả các thiết bị và ghi lại ngày và giờ của việc kiểm tra
 8. Nhân viên bảo vệ sẽ kiểm tra an ninh sau khi tất cả công nhân rời nhà máy, sau khi hoàn tất, họ phải đóng tất cả các cửa và lối thoát hiểm.
 9.  Nhân viên bảo vệ nên luôn đề cao cảnh giác và được huấn luyện định kỳ để tăng cường ý thức bảo vệ.
 • Đối với khách và nhân viên:
 1. Phải đăng ký tên khách, số CMND, tên công ty và mục đích vào nhà máy.
 2. Cấp thẻ khách cho khách sau khi đã kiểm tra xác nhận với các bộ phận liên quan. Yêu cầu khách đeo thẻ khách để mọi người có thể nhìn thấy.
 3. Lưu lại ngày giờ khách đến. Thu lại thẻ khách trước khi khách rời nhà máy. Lưu lại giờ khách ra về. Tất cả hồ sơ khách ra vào công ty phải được lưu ít nhất 12 tháng.
 4. Tất cả mọi nhân viên phải trình thẻ nhân viên cho nhân viên bảo vệ trực cổng khi vào/ra công ty.
 5. Những nhân viên xin nghỉ hoặc những nhân viên sắp thôi việc phải trình nhân viên bảo vệ giấy chấp nhận cho nghỉ để đối chiếu trước khi rời nhà máy.
 6. Nếu gặp bất kỳ sự kháng cự nào, nhân viên bảo vệ cổng phải lập tức báo cáo cho cho Trưởng ban bảo vệ hoăc các bộ phận liện quan để được hỗ trợ.
 7. Khách đến làm việc tại công ty cần có sự liên hệ tr­ước
 8. Khách làm việc qua đêm ở: Khách phải đăng ký trư­ớc để công ty bố trí khách sạn hoặc phòng khách cho khách tạm trú.
 • Đối với xe :
 1. Phải đăng ký ngày, giờ vào, tên công ty, số điện thoại, số xe và mục đích vào công ty của tất cả các xe ra vào.
 2. Phải đăng ký ngày, giờ ra của tất cả các xe khi rời công ty. Tất cả hồ sơ về xe ra vào phải được lưu ít nhất 12 tháng.
 3. Trước khi làm việc mỗi sáng, nhân viên bảo vệ phải trình sổ ghi chép đăng ký của ca trước cho Trưởng ban bảo vệ để kiểm tra đối chiếu.

IV. Đối với nhân viên bảo vệ

Khi có xe container hoặc các phương tiện khác ở lại qua đêm trong công ty, bảo vệ phải có nhiệm vụ giám sát và ghi đầy đủ các thông tin cần thiết như:

 1. Các thông tin dữ liệu lái xe khai báo ở trên
 2. Thời gian ở lại qua đêm (giờ ra, giờ vào)
 3. Kiểm tra đầy đủ quanh xe tải/ container: vách trước, vách sau, mặt trái, mặt phải, gầm, nóc, bên trong/ngoài cửa, sàn (nếu là xe rỗng), số kẹp trì (nếu là xe có chứa hàng)
 4. Giám sát và tuần tra thường xuyên xung quanh nhà máy, đặc biệt là xung quanh khu vực đỗ xe trong suốt thời gian xe tải/ container và các phương tiện ở lại qua đêm trong công ty.
 5. Khi bàn giao ca trực, ca trực trước phải thông báo cho ca trực sau những thông tin của các phương tiện ở lại qua đêm, đồng thời thông báo những hiện tượng khả nghi để ca trực sau tiếp tục kiểm tra giám sát.
 6. Khi phát hiện có hiện tượng bất thường khả nghi, nhân viên bảo vệ phải lập biên bản sự việc và thông báo kịp thời với ban lãnh đạo công ty và cơ quan công an nơi gần nhất
 7. Gửi báo cáo việc kiểm tra giám sát các phương tiện ở lại qua đêm lên ban lãnh đạo công ty vào sáng hôm sau. Sau khi ban lãnh đạo xí nghiệp xác nhận thì các phượng tiện này mới được phép bốc, dỡ hàng và rời khỏi xí nghiệp.
 8. Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo qui định này.
  1. Qui trình ngăn chặn công nhân viên đã nghỉ việc vào xí nghiệp

Để ngăn chặn việc công nhân thôi việc đột nhập vào xí nghiệp trái qui định và có hành vi không tốt đối với quy định về an toàn của công ty, yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên và đặc biệt là những người trực tiếp phụ trách việc này thực hiện triệt để các qui trình và qui định sau đây:

 1. Khi làm ở công ty công nhân được cấp phát:
  1. Thẻ ra vào xí nghiệp có tên mình và tên bộ phận làm việc
  2. Thẻ chấm công máy.
  3. Thẻ bảo hiểm y tê
  4. Bảo hộ và dụng cụ lao động.
 2. Công nhân không có “thẻ ra vào” không được vào công ty.
 3. Công nhân quên thẻ phải đứng đợi tổ trưởng và nhân viên văn phòng xưởng ra nhận đúng là người của tổ đó đang làm việc tại công ty mới được vào làm việc và bị ghi vào danh sách công nhân đi làm muộn.
 4. Khách ra vào xí nghiệp phải tuân thủ qui trình an toàn qui định riêng với khách đến xí nghiệp.
 5. Khi công nhân thôi việc, Văn phòng xưởng phải báo cáo Phòng nhân sự để phòng nhân sự  theo dõi trả lương riêng những người đã nghỉ việc tại công ty thu lại thẻ ra vào, thẻ chấm công, thẻ bảo hiểm y tế bảo hộ lao động và dụng cụ lao động (nếu có được cấp phát).
 6. Nhân viên phụ trách trả lương và thủ quỹ của Công ty tuyệt đối tuân thủ việc trả lương riêng cho những công nhân đã nghỉ việc vào một ngày cố định tại công ty. Khi trả lương cho họ phải thu lại thẻ ra vào, thẻ chấm công, thẻ bảo hiểm y tế và bảo hộ lao động hay công cụ lao động nếu họ có được cấp.
 7. Nếu công nhân nào đã mất những thứ trên, Phòng nhân sự phải lập biên bản yêu cầu họ bồi thường theo qui định của xí nghiệp và lưu biên bản để bảo vệ theo dõi chặt chẽ những thẻ bị mất.
 1. Tiêu chí về an ninh C-TPAT
  1. Guard security:

-Nhà thầu phụ phải bổ nhiệm đủ các nhân viên an ninh theo dõi 24/24 hàng ngày trực chốt tại các vị trí quan trọng và nhạy cảm như khu vực cổng ra vào, khu vực kho (khi xuất nhập hàng)

- Nhà thầu phụ phải tiến hành xác minh nhân thân các nhân viên an ninh trước khi tuyển dụng.

- Nhân viên an ninh phải đảm bảo các tiêu chủân về sức khỏe, đạo đức, phẩm chất và năng lực công tác

  1. An ninh ra vào/visitor/vehicle access_entry control security

-Tất cả nhân viên ra vào Công Ty phải xuất trình thẻ, nhân viên ra ngoài phải có giấy ra cổng

- Khách và xe cộ ra vào phải đăng ký vào nhật ký theo dõi ra vào_visitor log, khách phải xuất trình và đăng ký số CMTND_ ID Card và xuất trình giấy giới thiệu/lý do ra vào 

  1. An ninh nhân sự/personnel security

-Nhà thầu phụ phải tiến hành kiểm tra hồ sơ cá nhân của công nhân viên trước khi quyết định tuyển dụng(bao gồm các hạng mục hồ sơ theo luật định: các bản sao có chứng nhận của cơ quan hữu trách giấy khai sinh, chứng minh thư, giấy khai sinh)

- Công nhân viên của nhà thầu phụ phải được học tập kế họach an ninh nhà máy hàng năm.

- Công nhân viên nghỉ việc, nhà thầu phụ phải tiến hành thu lại đồng phục, các thiết bị truy cập như chìa khóa, thẻ nhân viên worker ID, tiến hành thay đổi password máy tính và mã truy cập các tài liệu nhạy cảm

  1. An ninh kho tàng hàng hóa

- Nhà thầu phụ phải cung cấp đầy đủ nhân sự và thiết bị để kiểm soát việc bốc xếp hàng hóa(loading security).

- Nếu có xếp dỡ container phải thực hiện quy trình kiểm container 8 điểm: (mặt trong, ngoài, trên, dưới gầm, 2 vách, trước và sau).

- Khi tiến hành xuất nhập hàng hóa, phải có đại diện của bảo vệ, trưởng bộ phận kho và lái xe, có biên bản với chữ ký của 3 đại diện nêu trên

  1. An ninh công nghệ thông tin

- Tất cả các máy tính của nhân viên phải được đặt password

- Công Ty phải bổ nhiệm nhân viên quản trị mạng và ban hành quy định về bảo mật công nghệ thông tin và dữ liệu thông tin.  

  1. An ninh về quản lý các thiết bị truy cập

- Nhà thầu phụ phải ban hành chính sách kiểm soát thiết bị truy cập, khóa, thẻ mã truy cập và bổ nhiệm nhân viên chịu trách nhiệm liên quan.