Công ty bảo vệ tại Duy Xuyên Quảng Nam

Công ty bảo vệ Duy Xuyên Quảng Nam cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Nhà Máy sợi RIO, địa chỉ tại khu công nghiệp Tây An xã Duy Trung huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.