Phương án bảo vệ kho hàng cho Công ty may mặc

Phương án bảo vệ này được Công ty bảo vệ, Vệ sĩ Thành Long xây dựng cho nhân viên bảo vệ làm việc tại Mục tiêu.

Công ty May mặc thường có công nhân đông đảo, nhà xưởng lớn trong khuôn viên rộng rãi được phân khu chức năng hoạt động từ Xưởng sản xuất, khu nguyên liệu, khu vực lò hơi, klhu vực chất đốt, khu thành phẩm, ... do đó công tác bảo vệ phải đảm bảo an ninh an toàn từng khu vực bên trong nhà máy.

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ NỘI BỘ

VỊ TRÍ  – CỬA XUẤT HÀNG XƯỞNG HOÀN THÀNH

 • Nhiệm vụ chính: kiếm soát các trường hợp ra vào cửa xuất hàng
 1. Đảm bảo cửa thoát hiểm ở khu vực xuất hàng phải luôn được mở trong thời gian làm việc, hàng rào di động tại khu vực xuất hàng phải được thiết lập.
 2. Khi có hoạt động xuất hàng: Sau khi tài xế đậu container, xe tải tại vị trí lên hàng thì yêu cầu tài xế ra phòng bảo vệ ngồi chờ, không cho tài xế ở lại khu vực xuất hàng. Thực hiện kiểm tra xe, container 17 điểm theo quy định, chụp hình trong thời gian xuất hàng.
 3. Khi không có hoạt động xuất hàng: Chốt tại vị trí cửa xuất hàng, không cần đi tuần tra, ngồi theo dõi thùng hàng thành phẩm để bên trong và ngoài sân, tuyệt đối không cho bất cứ ai ra/ vào cửa này, trừ khi có xuất hàng hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra (cháy nổ, …). Nếu khách hoặc nhân viên muốn đi ra hoặc vào từ cửa này, thì phải ngăn cản với thái độ lịch sự, giải thích cho họ đây là cửa xuất hàng là khu vực nhạy cảm về mặt an ninh nên không được phép ra vào, hướng dẫn họ ra/vào ở cửa vị trí trực số 4.
 4. Đồng thời quan sát khu vực tường rào gần đường số 6, sân công ty và khu vực bên ngoài cửa khuy nút nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi như ra vào nhà máy trái phép, trộm cắp, hút thuốc không đúng nơi quy định,..

VỊ TRÍ  – CỬA VÀO KHU VỰC ĐÓNG GÓI XƯỞNG HOÀN THÀNH

 • Nhiệm vụ chính: Thực hiện đăng ký khi có người ra vào khu vực đóng gói

1. Ở cửa ra vào khu vực này có 1 danh sách nhân viên làm việc tại đây, khi có người ra vào, bảo vệ kiểm tra nếu người này có tên trong danh sách trên thì không cần đăng ký, được phép ra vào bình thường. Nếu ai không có tên trong danh sách thì phải ghi chép lại đầy đủ thông tin (họ tên, số thẻ, giờ vào/ ra,…) vào sổ theo dõi. Đồng thời phải cấp phát thẻ cho họ.

2. Khi thấy người đi tới, bảo vệ phải đứng dậy và yêu cầu họ đăng kí vào sổ; nếu họ đi nhanh vào bên trong mà không đăng ký thì phải chạy tới và yêu cầu họ trở lại bàn đăng ký thì mới được vào.

3. Khi họ đi ra phải ghi lại giờ ra và thu lại thẻ. Nếu không trả lại thẻ thì không được phép ra khỏi khu vực này.

VỊ TRÍ  – KHU VỰC CƠ KHÍ, LÒ HƠI VÀ CHUYỀN MAY

 • Nhiệm vụ chính: kiểm tra và tuần tra khu vực từ bên ngoài xưởng dọc hàng rào từ phòng cơ khí ra cổng chính và từ phòng cơ khí đến hàng rào cuối công ty ở xưởng mới.

1. Quan sát và tuần tra hoạt động xảy ra ở bên ngoài xưởng dọc hàng rào từ phòng cơ khí ra cổng chính và từ phòng cơ khí đến hàng rào cuối công ty, nhằm phát hiện và ngăn chặn các trường hợp người và hàng hóa ra vào nhà máy trái phép, trộm cắp, gây gổ đánh nhau, cháy nố, hút thuốc, …ở khu vực này

2. Thực hiện đi tuần tra khu vực đã được chỉ định ít nhất 1 giờ/1 lần.

3. Đảm bảo các cửa thoát hiểm ở khu vực ủi, phía sau chuyền may, cửa xuất hàng xưởng mới, cửa kho thành phẩm xưởng mới phải được mở ra trong thời gian làm việc.

4. Đảm bảo cửa lưới phía cuối nhà máy luôn được khóa lại ngoại trừ khi có yêu cầu khác từ ban lãnh đạo nhà máy.

VỊ TRÍ 06 – KHU VỰC NHÀ ĂN

 • Nhiệm vụ chính: Kiểm soát tạ khu vực nhà ăn

1. Buổi sáng trước khi vào giờ làm việc: thực hiện kiểm tra nhân viên khi vào xưởng, ngăn cản không cho nhân viên mang đồ ăn, nước có màu, dao kéo,… vào xưởng.

2. Trong giờ làm việc: Quan sát và tuần tra khu vực từ cầu thang văn phòng đến lò hơi, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp trộm cắp, xâm nhập trái phép, cháy nổ, hút thuốc không đúng nơi quy định,… 3. Đảm bảo cửa thoát hiểm khu vực khuy nút, chuyền 1 luôn được mở ra trong thời gian làm việc.

4. Giờ tan ca: thực hiện kiểm tra nhân viên khi ra về, ngăn cản không cho nhân viên mang hàng hóa, phụ liệu, tài sản của nhà máy ra khỏi xưởng.

5. Đảm bảo cửa thoát hiểm đầu chuyền 1 và bộ phận khuy nút được mở ra trong suốt thời gian làm việc.

VỊ TRÍ  KHU VỰC NHÀ XE, NHẬP HÀNG

 • Ngày bình thường: 

1. Đảm bảo cửa thoát hiểm khu vực cắt, kho nguyên phụ liệu được mở ra trong giờ làm việc

2. Đảm bảo cửa lưới phía cuối nhà xe phải luôn được khóa lại, ngoại trừ khi có yêu cầu khác từ ban lãnh đạo nhà máy.

2. Khi có hoạt động nhập hàng: sau khi tài xế đỗ xe, container tại khu vực nhập hàng, bảo vệ phải yêu cầu tài xế ra phòng bảo vệ ngồi chờ. Đồng thời hỗ trợ bộ phận kho nguyên phụ liệu kiểm tra số lượng hàng nhập.

3. Khi không có hoạt động nhập hàng: kiểm tra và nhắc nhở công nhân viên để xe đúng nơi quy định. Đồng thời, thực hiện tuần tra kiểm tra tường rào, các hoạt động xảy ra từ khu vực từ đầu đến cuối nhà xe nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp người và hàng hóa ra vào nhà máy trái phép, trộm cắp, đánh nhau, cháy nổ, hút thuốc,… tại khu vực này.

Thực hiện việc tuần tra ít nhất 1 giờ/ 1 lần.

 • Ngày có khách hàng (công ty sẽ thông báo để đội bảo vệ sắp xếp): CỬA XUẤT HÀNG XƯỞNG MỚI

1. Đảm bảo cửa thoát hiểm ở khu vực kho thành phẩm phải luôn được mở trong thời gian làm việc, hàng rào di động tại khu vực xuất hàng phải được thiết lập.

2. Khi có hoạt động xuất hàng: Sau khi tài xế đậu container, xe tải tại vị trí lên hàng thì yêu cầu tài xế ra phòng bảo vệ ngồi chờ, không cho tài xế ở lại khu vực xuất hàng. Thực hiện kiểm tra xe, container 17 điểm theo quy định, chụp hình trong thời gian xuất hàng.

3. Khi không có hoạt động xuất hàng: Chốt tại vị trí cửa xuất hàng, không cần đi tuần tra, tuyệt đối không cho bất cứ ai ra/ vào cửa này, trừ khi có xuất hàng hoặc tình huống khẩn cấp (cháy nổ, …). Nếu khách hoặc nhân viên muốn đi ra hoặc vào từ cửa này, thì phải ngăn cản với thái độ lịch sự, giải thích cho họ đây là cửa xuất hàng là khu vực nhạy cảm về mặt an ninh nên không được phép ra vào, hướng dẫn họ ra/vào ở cửa vị trí trực số 8.

Đồng thời quan sát cửa còn lại của kho thành phẩm, tường rào cuối công ty, kho để bàn ghế, nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi như ra vào nhà máy trái phép, trộm cắp, hút thuốc không đúng nơi quy định,..ở khu vực này.

 VỊ TRÍ  – KHU VỰC CỬA KHO THÀNH PHẨM XƯỞNG MỚI

 • Nhiệm vụ chính: Thực hiện đăng ký khi có người ra vào khu vực kho nguyên phụ liệu và kho thành phẩm

1. Ở bên ngoài cửa vào khu vực này có dán danh sách nhân viên làm ở khu vực đó, khi có người ra vào, bảo vệ kiểm tra nếu người này có tên trong danh sách trên thì không cần đăng ký, được phép ra vào bình thường. Nếu ai không có tên trong danh sách thì phải ghi chép lại đầy đủ thông tin (họ tên, số thẻ, giờ vào/ ra,…) vào sổ theo dõi. Sau khi đăng ký xong thì cấp phát thẻ cho người vào khu vực kho thành phẩm, ở kho nguyên phụ liệu không cần phát thẻ chỉ cần đăng ký.

2. Khi thấy người đi tới, bảo vệ phải đứng dậy và yêu cầu họ đăng kí vào sổ; nếu họ đi nhanh vào bên trong mà không đăng ký thì phải chạy tới và yêu cầu họ trở lại bàn đăng ký thì mới được vào.

3. Khi họ đi ra phải ghi lại giờ ra và thu lại thẻ. Nếu không trả lại thẻ thì không được phép ra khỏi khu vực này.

4. Đảm bảo cửa lưới thoát hiểm vào kho phụ liệu, cửa lưới vào kho thành phẩm, cửa thoát hiểm gần phòng bảo trì phải luôn mở trong thời gian làm việc.

NHIỆM VỤ CHUNG CHO TÂT CẢ NHÂN VIÊN BẢO VỆ:

 • Nhân viên bảo vệ sau khi được phân công vị trí phải luôn túc trực ở vị trí đó, không được tùy tiện rời vị trí mà không được sự đồng ý của chỉ huy.
 • Khi phát hiện bất cứ sự cố hoặc sự việc bất thường nào tại nhà máy như trộm cắp, cháy nổ,… phải báo ngay cho chỉ huy và ban lãnh đạo nhà máy để xử lý.
 • Thực hiện nghiêm túc tất cả các công việc được giao, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề xảy ra khiến cho bảo vệ không thể thực hiện nhiệm vụ như đã được giao, phải báo ngay với chỉ huy để được hướng dẫn, không được tùy ý hành động.
 • Không được phép hút thuốc trong khuôn viên nhà máy.
 • Các vị trí trực ban đêm sẽ sử dụng công cụ để bấm nút tuần tra (20 nút) hàng giờ để xác nhận nhân viên bảo vệ trực đêm có đi tuần tra hay không.

NHIỆM VỤ CỦA CHỈ HUY ĐỘI BẢO VỆ:

 • Bố trí khu vực, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn cụ thể rõ ràng cho tất cả nhân viên theo yêu cầu của nhà máy.
 • Đảm bảo tất cả cửa thoát hiểm trong nhà máy phải được mở ra từ lúc 7h30 sáng cho tới khi kết thúc giờ làm việc, đồng thời tất cả cửa trong khuôn viên nhà máy phải được đóng lại sau khi tất cả nhân viên rời khỏi nhà máy.
 • Thường xuyên tuần tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên để đảm bảo nhân viên của mình thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ như đã được phân công.
 • Khi có nhân viên muốn rời vị trí, phải bố trí người khác thay thể và yêu cầu nhân viên đó phải ở lại vị trí cho đến khi có người đến thế mới được đi. Đặc biệt vị trí số 1, 2, 3, 4, 8 vào ngày thường và vị trí số 1, 2, 3, 4, 7, 8 vào ngày có khách kiểm tra không được phép để trống, khi cần điều người để thay thế vị trí nào đó hãy điều người ở vị trí số 5 hoặc 6.
 • Nhắc nhở nhân viên rằng nhà máy tuyệt đối không cho phép nhân viên bảo vệ hút thuốc trong khuôn viên nhà máy, chỉ huy có trách nhiệm đi kiểm tra nhân viên của mình thường xuyên.
 • Khi nhận được thông tin có sự cố xảy ra: cháy nổ, trộm cắp, đột nhập trái phép, đánh nhau,… ngay lập tức thông báo cho bộ phận nhân sự và kiểm xưởng để xử lý.
 • Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nào không rõ hoặc có sự việc xảy ra khiến cho đội bảo vệ không thể thực hiện nhiệm vụ theo quy định, ví dụ: không có chìa khóa mở cửa, mất chìa khóa xưởng, mất thẻ, được một người yêu cầu khóa cửa thoát hiểm,… hãy liên hệ bộ phận nhân sự và kiểm xưởng để được hướng dẫn, không tùy ý hành động.

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, quý khách hàng có nhu cầu vui lòng gọi số công ty 0914158151 để được tư vấn dịch vụ

1. Bảo vệ Muc tiêu cố định, nhà máy cơ quan trường học chung

2. Bảo vệ nhà máy trong khu công nghiệp, nhà máy có kiểm xưởng, Khu công nghiệp

3. Bảo vệ Trung tâm thương mại, Bảo vệ tòa nhà chung cư

4. Bảo vệ Khách sạn, Resort, khu du lịch, điểm dừng chân mua sắm tham quan

5. Bảo vệ công trình xây dựng

6. Bảo vệ cá nhân

7. Bảo vệ sự kiện văn hóa thể thao và sự kiện biểu diễn, ca nhạc