Bảo vệ mục tiêu di động

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp Vệ sĩ và dịch vụ bảo vệ Mục tiêu di động, hộ tống VIP.  Là loại hình dịch vụ mang tính nguy hiểm cao, đối mặt với nhiều khả năng đột kích từ bọn tội phạm. Do vậy tính bảo mật và phương thức tiến hành sẽ không được công bố.

Công ty bảo vệ Thành Long là đơn vị nhiều kinh nghiệm trong xây dựng phương án bảo vệ VIP, quan hệ cơ quan nhà nước trong công tác bảo vệ vệ sĩ hộ tống. Quý khách vui lòng gọi số 02363700833 để được tư vấn.

 

 

Các tin khác