Bảo vệ công trình xây dựng nhà máy Hyosung

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp Dịch vụ bảo vệ Công trình nhà máy Hyosung tại Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam