Bảo vệ cơ quan công sở

Thứ hai, 21/09/2020

Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các trường của Đại học Đà Nẵng, trường FPT, trường ĐH Greenwich, Trường MN Chồi Xanh, Nghề Nest space, nghề Á Âu.... và nhiều cơ quan, doanh nghiệp.