Thông điệp từ Thành long

     Công ty bảo vệ Thành Long được thành lập từ năm 2009 là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp trên toàn quốc. Đặc biệt là kinh nghiệm bảo vệ cho các Nhà máy qui mô lớn tại các khu công nghiệp.
     Thành lập từ năm 2009, hơn 12 năm kinh nghiệm cung cấp Dịch vụ bảo vệ với hơn 1000 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, công ty Bảo vệ Thành Long đã không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ và đã khẳng định được chất lượng Dịch vụ bằng sự tin tưởng sử dụng của khách hàng...