Thông điệp từ Thành long

Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thành Long được hình thành từ năm 2004 đến nay trải qua 18 năm kinh nghiệm cung cấp Dịch vụ bảo vệ cho nhiều khách hàng trên toàn quốc. Công ty có đội ngũ nhân viên đông đảo phân bố nhiều địa phương sẵn sàng triển khai dịch vụ cho khách hàng.

Công ty được quản lý bởi những cán bộ chuyển ngành từ lực lượng an ninh và quân đội như từ các Đoàn đặc nhiệm và Lữ đoàn 74 TC2 - BQP. Nhân viên bảo vệ Thành Long được chọn lọc từ nguồn nhân lực đầu vào đủ phẩm chất và thể chất, luôn sàng lọc để có được nhân viên bảo vệ phù hợp, có tố chất của Người bảo vệ. Công tác đào tạo nghiệp vụ bài bản kỹ lưỡng, nhân viên bảo vệ được trang bị kiến thức pháp luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp.