Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
tin tức chung
Thành Long triển khai bảo vệ cho Cục Sở Hữu trí tuệ tại Đà Nẵng
Văn phòng Cục Sở Hữu trí tuệ tại Đà Nẵng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đóng tại số 23 Nguyễn Chí Thanh thành phố Đà Nẵng. 
Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng là đơn vị hoạt động xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, qua đó tạo điều kiện cho Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.
Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trụ sở mới của Văn phòng Cục Sở Hữu trí tuệ Đà Nẵng tại đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn Thành Phố Đà Nẵng.
Bảo vệ tại cục sở hữu trí tuệ Đà nẵng