Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
đào tạo
Nội dung huấn luyện nhân viên bảo vệ

Các nội dung huấn luyện Nghiệp vụ Bảo vệ

STT

Nội dung huấn luyện

Đơn vị phụ trách huấn luyện

Nơi huấn luyện

1

Qui chế Vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng

Phòng HCNS Thành Long

Phòng HL Thành Long

2

Điều Lệnh Nhân viên - Mệnh
lệnh của một chỉ huy Mục tiêu

Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

3

Điều khoản kỷ luật

Phòng HCNS Thành Long

Phòng HL Thành Long

4

Nghiệp vụ giám sát

Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

5

Những vấn đề cơ bản trong
công tác bảo vệ chuyên nghiệp

TT Huấn luyện
Nghiệp vụ CS – CA Đà Nẵng

Phòng HL Thành Long

6

Tổng quan về Pháp luật

TT Huấn luyện
Nghiệp vụ CS – CA Đà Nẵng

Phòng HL Thành Long

7

Nghiệp vụ tổng thể

TT Huấn luyện
Nghiệp vụ CS – CA Đà Nẵng

Phòng HL Thành Long

8

Nghiệp vụ Bảo vệ chuyên sâu
về các loại hình Mục tiêu bảo vệ

Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

9

Nghiệp vụ PCCC

Cảnh sát PCCC

Trụ sở CA PCCC

10

Sơ cấp cứu

Cảnh sát PCCC

Trụ sở CA PCCC

11

Điều lệnh đội ngũ - Võ thuật

Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

12

Sử dụng Công cụ hỗ trợ

Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long


-  Lập văn bản, báo cáo, biên bản.
-  Võ thuật, thể lực (giai đoại cơ bản, giai đoạn chuyên sâu).
-  Sơ cấp cứu (cơ bản – nâng cao – chuyên sâu).
-  Phòng cháy chữa cháy.

Thông tin khác