Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Dịch vụ bảo vệ - Bảo vệ mục tiêu di động
Bảo vệ mục tiêu di động
Là loại hình dịch vụ mang tính nguy hiểm cao, đối mặt với nhiều khả năng đột kích từ bọn tội phạm. Do vậy tính bảo mật và phương thức tiến hành sẽ không được công bố.
công ty bảo vệcông ty bảo vệ

công ty bảo vệ
công ty bảo vệcông ty bảo vệcông ty bảo vệcông ty bảo vệcông ty bảo vệcông ty bảo vệcông ty bảo vệ